معرفی

مشخصات فردی

سیده آمنه سجادی

نام - نام خانوادگی : سیده آمنه   سجادی

پست الکترونیکی : sa.sajjadi@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : هواشناسی

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی تمام وقت گروه کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت : مهر ماه ۱۳۸۰ تا کنون

مسئول شورای پژوهشی بانوان واحد رشت : دو دوره ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷

مسئول انجمن های علمی - ادبی و هنری واحد رشت : دو دوره مهر ماه ۱۳۹۲ الی اردیبهشت ۱۳۹۴

 عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : آبیاری

محل خدمت : دانشکده کشاورزی

مرتبه علمی : استادیار

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

سیده آمنه سجادی
سیده آمنه سجادی

محل خدمت :
    دانشکده کشاورزی
مرتبه علمی :
    استادیار
^